Projektna konferencija

Međunarodni znanstveni skup
Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika

Mjesto održavanja: Nadbiskupski pastoralni institut, Kaptol 29a, Zagreb

Vrijeme održavanja: 4. i 5. studenoga 2016.

Organizator: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Pokrovitelj: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Podupiratelj: Hrvatska zaklada za znanost

Program i knjižica sažetaka

Plakat

U sklopu projekta Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian (DOCINEC) planiran je susret proučavatelja najstarijih slavenskih tekstova i jezičnih potvrda. Cilj susreta jest potaknuti i nastaviti međunarodni dijalog između stručnjaka koji se bave sličnom problematikom, osobito o metodološkim i interpretacijskim izazovima u istraživanju najstarije slavenske pisane građe. U fokusu su sljedeća pitanja:

 1. Kada se javljaju prve potvrde istraživanoga slavenskoga jezika?
 2. Koliko su među njima zastupljeni apelativi, a koliko imena? Koja su vrela najstarijih jezičnih potvrda, odnosno jesu li prve potvrde iz najstarijih vernakularnih tekstova ili iz drugih izvora (latinski, grčki, crkvenoslavenski tekstovi…)?
 3. Koji su najstariji vernakularni tekstovi istraživanoga slavenskoga jezika i postoje li (i kako se rješavaju) filološki prijepori u njihovu tumačenju?
 4. Što sve filolog / lingvist u različitim interpretativnim smjerovima (npr. etimologija, morfosintaksa, etnolingvistika…) može iščitati iz potvrđenih najstarijih imena i apelativa istraživanoga slavenskoga jezika?
 5. Što se može na temelju tih potvrda zaključiti o negdašnjem odnosu istraživanoga slavenskoga jezika s drugim jezicima, crkvenoslavenskim i susjednim slavenskim i neslavenskim? Postoje li klasifikacijski problemi jezičnih podataka i koji?
 6. Što se može reći o jezičnoj uporabi u tim tekstovima iz stilističke perspektive (od stilema u tekstu do pripadnosti teksta određenom funkcionalnom stilu / jezičnom registru)?

Organizacijski odbor:

 • Prof. dr. Amir Kapetanović, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 • Dr. Željka Brlobaš, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 • Prof. dr. Dunja Brozović-Rončević, Sveučilište u Zadru
 • Dr. Tijmen Pronk, Sveučilište u Leidenu

Tajnici skupa:

 • Dr. Dubravka Ivšić
 • Dr. Branimir Brgles
 • Dr. Vuk-Tadija Barbarić

Konferencija je otvorena za sve zainteresirane.