Objavljeni radovi

2014.

Amir Kapetanović, Koncept časti u moliškohrvatskom etnolektu u Italiji, Ricerche slavistiche 12 (58), 147–162.

Dubravka Ivšić, Predijalni toponimi na zadarskome području, Folia onomastica Croatica 23, 95–142.

2015.

Amir Kapetanović, Hiža w Apeninach: Koncept dom w etnolekcie molizańsko-chorwackim we Włoszech, Etnolingwistyka 27, 115–127.

Amir Kapetanović, Reflections of Church Slavonic – Croatian diglossia on the Baška tablet: a new contribution concerning its language and linguistic layers , Zeitschrift für Slawistik 60(3), 1–31.

Amir Kapetanović i Pavao Krmpotić, Najstarije hrvatske potvrde slavenskih apelativa (9.-11. st.), Ricerche slavistiche 13 (59), 297–313.

Branimir Brgles, Croatian medieval and early modern anthroponymy; evidence of migrations and cultural and linguistic influences, Onoma 50 (prihvaćen za objavljivanje).

Dubravka Ivšić, Predslavenski hidronimi na području Republike Hrvatske koji nisu posvjedočeni u antičkim vrelima, Folia onomastica Croatica 24, 43–71.

Vuk-Tadija Barbarić, Ranjinin lekcionar: ključ za predšesnaestostoljetne hrvatske lekcionare, Ricerche slavistiche 13 (59), 233–264.

2016.

Amir Kapetanović, Čakavska latinička poslanica Jurja Starjanića zadarskim dominikankama o redovničkoj stezi, Fluminensia 28/1, 61–71.

Tijmen Pronk, Early Slavic short and long o and e, Slavia Centralis IX/1, 5‒33.

Vuk-Tadija Barbarić, Uloga Zadarskoga lekcionara u razumijevanju geneze najstarijih hrvatskih lekcionara, Croatica et Slavica Iadertina 12/1, 3–24.

2017.

Amir Kapetanović, The concept of freedom in the language of Molise and Burgenland, Sociolingwistyka (u tisku)

Ankica Čilaš Šimpraga i Dubravka Ivšić, Reflections of the saintly name Anthony in Croatian anthroponymy, Zbornik 13. međunarodne konferencije Slavistički susreti (u tisku)

Branimir Brgles i Ankica Čilaš Šimpraga, Imenska osnova bog u hrvatskoj antroponimiji s osobitim osvrtom na osobna imena, Onomastica LXI (u tisku)