• Predavanja o najstarijim hrvatskim jezičnim potvrdama

  Dr. Amir Kapetanović održao je predavanja o najstarijim hrvatskim jezičnim potvrdama za studente slavistike na sveučilištima u Krakovu (19. 10. 2017.), Bernu (23.11.2017.) i Padovi (12.04.2018.)....

 • Arhivsko istraživanje u Dubrovniku

  Početkom svibnja 2017. za potrebe projekta DOCINEC dr. A. Kapetanović, dr. V.-T. Barbarić i dr. B. Brgles provodili su arhivsko istraživanje u Državnom arhivu u Dubrovniku. Tom prilikom pregledana je najstarija rukopisna baština pisan...

 • Kapetanović na konferencijama u Beču i Veneciji

  Dr. Amir Kapetanović sudjelovao je u studenom 2015. na dvjema međunarodnim konferencijama:na konferenciji Slawische Ethnolinguistik: Methoden, Ergebnisse, Perspektiven (17.-19. 11. 2015.) u Beču izložio je referat The concept of freedo...

 • O najstarijoj čakavštini na konferenciji u Splitu

  Na konferenciji Čakavski idiom i hrvatski jezični identitet, koja se održala 21. 09. 2015. godine u Splitu, dr. Amir Kapetanović izložio je referat Čakavnost najstarijih hrvatskih jezičnih potvrda....

 • Kapetanović – novi Akademijin član suradnik i redoviti profesor

  Dana 09. lipnja 2016. održana je u Zagrebu svečana sjednica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na kojoj je dr. Amir Kapetanović proglašen novim članom suradnikom u Akademijinu Razredu za filologiju. U lipnju 2016. dr. Kapetano...

 • Predavanje prof. dr. Amira Kapetanovića na Sapienzi u Rimu

  Prof. dr. Amir Kapetanović održao je za rimske studente slavistike 01. lipnja 2016. na Sapienzi (Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma) predavanje pod naslovom La lingua slava dell’altra sponda dell’Ad...

 • Dr. Vuk-Tadija Barbarić na konferenciji u Poljskoj

  Dr. Vuk-Tadija Barbarić sudjelovao je 28.-29. 05. 2016. u Wrocławu u Poljskoj referatom o posuđenicama u najstarijim hrvatskim pravnim tekstovima na međunarodnoj konferenciji Languages in contact....

 • Dr. Dubravka Ivšić izložila referat na 13. međunarodnoj slavističkoj konferenciji u Sofiji

  Dr. Dubravka Ivšić, članica istraživačkoga tima DOCINEC, sudjelovala je referatom Odrazi svetačkoga imena Antun u hrvatskoj antroponimiji (u suautorstvu s dr. A. Čilaš Šimpraga) na 13. međunarodnoj slavističkoj konferenciji, ko...

 • Arhivsko istraživanje, usavršavanje i gostujuće predavanje prof. dr. Amira Kapetanovića u Sankt Peterburgu

  U ožujku 2016. prof. dr. Amir Kapetanović boravio je, uz potporu HRZZ-a, na usavršavanju u Rusiji, u Sankt Peterburgu. Tom je prigodom istraživao poznatu i vrijednu Berčićevu zbirku hrvatskih (uglavnom glagoljičnih) rukopisa i knj...

 • Referat dr. Branimira Brglesa na skupu u Valenciji

  Dr. Branimir Brgles, član istraživačkoga tima DOCINEC, sudjelovao je referatom na konferenciji European Social Science History Conference, koja se održala 30.03. – 02.04.2016. u Valenciji u Španjolskoj....

 • Objavljeni radovi u talijanskom slavističkom časopisu Ricerche slavistiche

  U novom broju talijanskoga časopisa Ricerche slavistiche (13) za 2015. godinu objavljena su dva rada koja su proizašla iz rada istraživača na projektu DOCINEC. Amir Kapetanović, Krmpotić, Pavao (2015) Najstarije hrvatske potvrde slave...

 • Obrane doktorskih disertacija u ožujku i travnju 2015.

  Branimir Brgles obranio je 02. ožujka 2015. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorsku disertaciju Stanovništvo i topografija susedgradsko-stubičkog vlastelinstva (1450. – 1700.) (mentori : prof. dr. Dunja Brozović Rončević / prof...

 • Predstavljen projekt DOCINEC u Krakovu u Poljskoj

  Na Jagiellońskom sveučilištu u Krakovu dr. Amir Kapetanović predstavio je 24. 11. 2014. poljskim slavistima i kroatistima znanstveni istraživački projekt DOCINEC. Okupljena publika bila je upoznata s ciljem i metodologijom projekta...

 • Javno predstavljanje projekta

  U sklopu Jezikoslovnih rasprava prof. dr. Amir Kapetanović održao je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 04. rujna 2014. javno predavanje, odnosno predstavljanje projekta DOCINEC. Najava predavanja: http://ihjj.hr/novost/jezik...

 • Arhivsko istraživanje u Zadru

  Za potrebe istraživanja na projektu DOCINEC provedeno je 25.08. – 30. 08. 2014. u Državnom arhivu u Zadru arhivsko istraživanje i digitalno snimanje najstarije hrvatske pisane građe, uglavnom latinskih tekstova koji sadržavaju ...