Predstavljen projekt DOCINEC u Krakovu u Poljskoj

Na Jagiellońskom sveučilištu u Krakovu dr. Amir Kapetanović predstavio je 24. 11. 2014. poljskim slavistima i kroatistima znanstveni istraživački projekt DOCINEC. Okupljena publika bila je upoznata s ciljem i metodologijom projekta te dosadašnjim rezultatima istraživanja.