Predavanja o najstarijim hrvatskim jezičnim potvrdama

Dr. Amir Kapetanović održao je predavanja o najstarijim hrvatskim jezičnim potvrdama za studente slavistike na sveučilištima u Krakovu (19. 10. 2017.), Bernu (23.11.2017.) i Padovi (12.04.2018.).