Obrane doktorskih disertacija u ožujku i travnju 2015.

Branimir Brgles obranio je 02. ožujka 2015. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorsku disertaciju Stanovništvo i topografija susedgradsko-stubičkog vlastelinstva (1450. – 1700.) (mentori : prof. dr. Dunja Brozović Rončević / prof. dr. Drago Roksandić).

Vuk-Tadija Barbarić obranio je 09. travnja 2015. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorsku disertaciju Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara u 15. i 16. stoljeću (mentor prof. dr. Amir Kapetanović).