Objavljeni radovi u talijanskom slavističkom časopisu Ricerche slavistiche

U novom broju talijanskoga časopisa Ricerche slavistiche (13) za 2015. godinu objavljena su dva rada koja su proizašla iz rada istraživača na projektu DOCINEC.88-988