O najstarijoj čakavštini na konferenciji u Splitu

Na konferenciji Čakavski idiom i hrvatski jezični identitet, koja se održala 21. 09. 2015. godine u Splitu, dr. Amir Kapetanović izložio je referat Čakavnost najstarijih hrvatskih jezičnih potvrda.