Kapetanović na konferencijama u Beču i Veneciji

Dr. Amir Kapetanović sudjelovao je u studenom 2015. na dvjema međunarodnim konferencijama:

  • na slavističkoj balkanističkoj konferenciji (International conference on Balkan Linguistics), koja se održala u Veneciji 25.-27. 11. 2015., izložio je referat The order and placement of clitics in (Old) Croatian and Molise Croatian.