Javno predstavljanje projekta

U sklopu Jezikoslovnih rasprava prof. dr. Amir Kapetanović održao je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 04. rujna 2014. javno predavanje, odnosno predstavljanje projekta DOCINEC.

Najava predavanja: http://ihjj.hr/novost/jezikoslovne-rasprave-4-rujna-2014-dr-sc-amir-kapetanovic-i-dr-sc-kristina-strkalj-despot/109/