Dr. Vuk-Tadija Barbarić na konferenciji u Poljskoj

Dr. Vuk-Tadija Barbarić sudjelovao je 28.-29. 05. 2016. u Wrocławu u Poljskoj referatom o posuđenicama u najstarijim hrvatskim pravnim tekstovima na međunarodnoj konferenciji Languages in contact.