Dr. Dubravka Ivšić izložila referat na 13. međunarodnoj slavističkoj konferenciji u Sofiji

Dr. Dubravka Ivšić, članica istraživačkoga tima DOCINEC, sudjelovala je referatom Odrazi svetačkoga imena Antun u hrvatskoj antroponimiji (u suautorstvu s dr. A. Čilaš Šimpraga) na 13. međunarodnoj slavističkoj konferenciji, koja se održala na sveučilištu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji 21.-23. travnja 2016. godine.