Arhivsko istraživanje, usavršavanje i gostujuće predavanje prof. dr. Amira Kapetanovića u Sankt Peterburgu

U ožujku 2016. prof. dr. Amir Kapetanović boravio je, uz potporu HRZZ-a, na usavršavanju u Rusiji, u Sankt Peterburgu. Tom je prigodom istraživao poznatu i vrijednu Berčićevu zbirku hrvatskih (uglavnom glagoljičnih) rukopisa i knjiga u Ruskoj nacionalnoj knjižnici. Osim toga, održao je predavanje 28. ožujka 2016. o jeziku hrvatskih srednjovjekovnih tekstova na Filološkom fakultetu Sanktpeterburškoga državnoga sveučilišta i sudjelovao referatom o aoristu za izricanje budućnosti na Međunarodnoj filološkoj konferenciji SPGU.

O jednom nalazu iz sanktpeterburške Berčićeve zbirke prof. dr. Kapetanović objavio je 2016. u riječkom filološkom časopisu Fluminensia izvorni znanstveni članak Čakavska latinička poslanica Jurja Starjanića zadarskim dominikankama o redovničkoj stezi.