Arhivsko istraživanje u Dubrovniku

Početkom svibnja 2017. za potrebe projekta DOCINEC dr. A. Kapetanović, dr. V.-T. Barbarić i dr. B. Brgles provodili su arhivsko istraživanje u Državnom arhivu u Dubrovniku. Tom prilikom pregledana je najstarija rukopisna baština pisana ćirilicom te nekoliko latinskih dokumenata koji sadržavaju slavenske glose.